Ügyfélszolgálat 

Kérdezzen tőlünk telefonon
vagy akár online.

 

+36 1 371 2380
info@dimenziobiztosito.hu

 

 

Amennyiben nem maximálisan elégedett, írjon nekünk itt!Gyors és hasznos 

Pihenni szeretnék
Online szállásfoglalás »

Kihasználom az adókedvezményeket
Adóelőnyök »

Tartalom tetején kép

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.
info@dimenziobiztosito.hu

A biztosítói és önsegélyező tevékenységek során megvalósuló adatkezelések célja és jogcíme:

Cél

Adatkör

Jogalap (GDPR hivatkozás)

Biztosítási szerződés kezelés

Szerződő

Természetes azonosítók; Személyi igazolvány szám; Lakcímkártya

Elérhetőségek

Díjfizető

Természetes azonosítók

Adószám

Elérhetőségek

Pénzügyi teljesítés adatai

Biztosított

Természetes azonosítók

Mukáltatói hozzájárulás

Egészségügyi adatok

TAJ szám

6. cikk (1) bek b) - az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve

 

6. cikk (1) bek c) - jogi kötelezettség teljesítése (Bit.)

Biztosítási szolgáltatás nyújtása

Károsult, kedvezményezett

Természetes azonosítók

Elérhetőségek

Adószám

TAJ szám

Egészségügyi adatok

Közjegyzői átvilágítás

Kiskorú természetes azonostó adatai

Gyámhatósági adatok

Hagyatéki adatok

Kiskorú egészségi adatai

6. cikk (1) bek b) - az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve

 

6. cikk (1) bek c) - jogi kötelezettség teljesítése (Bit., számviteli és adó jogszabályok)

Önsegélyező tagság

Tagok

Természetes azonosítók

Elérhetőségek

Munkáltató

Pénzügyi teljesítés adatai

 

6. cikk (1) bek b) - az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve

 

6. cikk (1) bek c) - jogi kötelezettség teljesítése (egyesületi tv., pénztár törvény)

Önsegélyező szolgáltatás

Tagok és jogosult családtagjaik

Természetes azonosítók

Elérhetőségek

Munkáltató

Egészségügyi adatok

Gyermek természetes azonosítói

Gyermek egészségi adatai

Pénzügyi teljesítés adatai

 

6. cikk (1) bek b) - az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve

 

6. cikk (1) bek c) - jogi kötelezettség teljesítése (egyesületi tv., pénztár törvény)

Az adatok kezelése a szolgáltatások nyújtásához szükséges; azok megadása nélkül a szolgáltatások nyújtása nem lehetséges.

Az adatok kezelésének időtartama: jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezelt adatok esetén a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott időtartam. A szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelések esetén (beleértve a jogos érdeken alapuló adatkezelést) az adatokat a szerződés megszűnése után az általános polgári jogi elévülési időtartam elteltéig tároljuk

A személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha a fentiek szerinti bármilyen okból a kezelésük jogalapja megszűnt.

Az érintetteknek joga van:

  • a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférni,
  • az esetlegesen hibásan tárol adatok helyesbítését kérni,
  • a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását az ügyfél maga tudja elvégezni azon a csatornán keresztül, ahol eredetileg a hozzájárulást megadta.

Joga van továbbá az érintettnek (jelentkezőnek) kérni mindazon rá vonatkozó személyes adatok törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként informatika ügyviteli alkalmazások üzemeltetője, irattározási szolgáltató, egészségügyi szolgáltatás szervezője a személyes adatokhoz a feladataik végrehajtásához szükséges mértékben, az adatkezelő kontrollja mellett hozzáférhetnek a kezelt személyes adatokhoz.

Az adatkezelés során profilozás, vagy automatizált egyedi döntés nem történik.

Az adatok tárolása mindvégig az EU-n belül történik. Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelőhöz a fenti email címen nyújtható be panasz, tiltakozás, vagy kezdeményezhető az érintett által bármilyen jogának gyakorlása.

Hatósági panasz esetén az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu

.