Ügyfélszolgálat 

Kérdezzen tőlünk telefonon
vagy akár online.

 

+36 1 371 2380
info@dimenziobiztosito.hu

 

 

Amennyiben nem maximálisan elégedett, írjon nekünk itt!Gyors és hasznos 

Pihenni szeretnék
Online szállásfoglalás »

Kihasználom az adókedvezményeket
Adóelőnyök »

Tartalom tetején kép

Az MNB H-JÉ-II-60/2016. számú határozattal kapcsolatos Gyakran Ismétlődő Kérdések

Miért vonta vissza az MNB a Dimenzió tevékenységi engedélyét?

A Biztosító 1993 óta terjesztett halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítási terméke a nettó hozam 100%-ának kiígérése mellett 4 %-os nettó hozamot garantált. Ez hosszú távon szavatolótőke hiányt, gazdálkodási veszteséget eredményezett, amelyet a biztosító nem tudott más termékeiből származó bevételéből fedezni és a 2010 óta fokozatosan növekvő gazdálkodási veszteségeit pótolni. Az MNB a fenntarthatatlan üzleti modellből következő, nem orvosolt tőkeproblémák miatt vonta vissza a Dimenzió tevékenységi engedélyét. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy az MNB – amely előzőleg vizsgálatot folytatott a biztosítóegyesületnél és felügyeleti biztost is kirendelt ahhoz – pénzügyi terv elkészítésére kötelezte a Dimenzió egyesületet. A benyújtott pénzügyi tervet értékelve azonban az MNB megállapította, hogy annak alapján az egyesület sem a minimális tőkeszükségletét nem tudja teljesíteni a jogalkotó által kitűzött ez év végi időpontra, sem a hosszú távú biztonságos működését nem tudja fenntartani.

Milyen hatással van a tevékenységi engedély visszavonása a Dimenzió működésére?

A Dimenzió új biztosítási szerződést nem köthet (s a jelenlegieket sem hosszabbíthatja meg). Ugyanakkor az ügyfelek (biztosítottak) megtakarításai biztonságban vannak, az eszközfedezettség megfelelő, a szerződésekben vállalt kötelezettségeit a DIMENZIÓ teljesíti a feltételek szerint. A biztosítottak pénze megvan, az intézkedésre azért került sor, mert a biztosító saját tőkéje nem elegendő a működésre. A biztosítottak megtakarításai a megszokott módon kamatoznak tovább, az életbiztosítási szerződéshez kötődő adókedvezményük változatlan, a biztosítási díjat fizetniük kell, volt biztosítóegyesület pedig a biztosítási szolgáltatás nyújtására kötelezett.

Tudok szolgáltatást igénybe venni?

Igen, a Dimenzió eszközei nem kerültek zárolásra az MNB által, a szerződéses feltételek szerint történik a kifizetés.

Tudok befizetni a számlára?

Igen, a Dimenzió eszközei nem kerültek zárolásra az MNB által, a biztosítási díjat változatlanul a DIMENZIÓ számlájára kell fizetnie 

Tud a munkáltató befizetést teljesíteni a számlára?

Igen, a Dimenzió eszközei nem kerültek zárolásra az MNB által

Mit jelent az állomány-átruházás?

A felügyeleti biztos az állomány átruházás érdekében a kijelölését követő 30 napon belül ajánlattételre hívja fel a biztosítókat (csak a HNY állomány esetében jogosult nyugdíjpénztárakat is). A pályázat lebonyolítása és elbírálása mintegy 120 napot vesz igénybe. Az állomány átruházást követően egy másik biztosító, vagy nyugdíjpénztár (HNY állomány esetében) fogja teljesíteni a biztosítási szerződésben vállalt kötelezettséget. Amennyiben az ügyfél más biztosítót, nyugdíjpénztárt szeretne választani, akkor az állomány átruházásról szóló értesítő kézhezvételét követő 30 napon belül jogosult nyugdíjpénztárba egyénileg átlépni, vagy a szerződését a feltételei alapján felmondani. Az átvevő biztosító jogosult a HNY esetében a szerződés módosítására a garantált hozam és a többlethozam visszajuttatás tekintetében módosítani.

Átléphetek most más szolgáltatóhoz, vagy meg kell várnom az átruházás lezárultát?

A HNY biztosítással rendelkező tag nyugdíjpénztári átlépése továbbra sem korlátozott. Amennyiben egy ügyfél úgy dönt, az állományátruházás időszakában is lehetősége van átlépni egy önkéntes nyugdíjpénztárba vagy életbiztosítási szerződésének visszavásárlására. Mivel az egyes ügyfelek személyes érdekei eltérők lehetnek, célszerű a döntés előtt tájékozódni (pl. a visszavásárlás, átlépés anyagi terheiről, az adókedvezmény alakulásáról). A Dimenzió egyesület ügyfeleinek az állomány átruházás kapcsán jelenleg nincs teendőjük. Az állományátruházásról az MNB és a PSFN folyamatosan tájékoztatást nyújt, s a folyamat lezárulta után 30 napon belül az átvevő biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár esetében a DIMENZIÓ értesítést küld majd számukra.

Érinti a tevékenységi engedély visszavonása az Egészségpénztárat?

Nem érinti.

Érinti a tevékenységi engedély visszavonása az Önsegélyező tevékenység szolgáltatásait?

Nem érinti.

Fog tenni valamit a Dimenzió a határozat ellen?

A határozat szerint közigazgatási eljárás keretében a határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A biztosító, mint ügyfél azonban a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében kérheti a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül. A biztosító képviseletében a Dimenzió Igazgatóságának, valamint Felügyelőbizottságának a hatáskörébe tartozik az esetleges jogorvoslatról való döntés és a szükséges lépések megtétele.

Milyen szolgáltatóhoz kerülhet át a biztosításom?

Más biztosítóhoz vagy a HNY esetében önkéntes nyugdíjpénztárhoz kerülhet át 

Mikor zárulhat le az átruházás?

Az új szolgáltató a törvényi előírásoknak megfelelően pályáztatás útján kerül kiválasztásra. A pályázat - a törvény előírásai szerint – kb. 120 napon belül zárul, ezt követi a állomány átruházás technikai lebonyolítása, ami az előzetes becslések alapján további 1-2 hónapot vehet igénybe.

Ki adja ki az adóigazolásomat 2016 évre?

Az adóigazolások kiadása a jogszabályi határidőben a DIMENZIÓ feladata.

A cafeteria választást befolyásolja e az MNB döntés?

Nem, a tagsági jogviszony és a szerződéses feltételek az állományátruházásig változatlanok.

Kell fizetnem a tagdíjat?

Igen, a Küldöttgyűlés határozata szerint, az állományátruházás időpontjáig szükséges.