Ügyfélszolgálat 

Kérdezzen tőlünk telefonon
vagy akár online.

 

+36 1 371 2380
info@dimenziobiztosito.hu

 

 

Amennyiben nem maximálisan elégedett, írjon nekünk itt!Gyors és hasznos 

Pihenni szeretnék
Online szállásfoglalás »

Kiszámolom, mennyit tudok félretenni
Megtakarítási kalkulátor »

Kihasználom az adókedvezményeket
Adóelőnyök »

Ha ajánlatainkról, akcióinkról szeretne pontos információkat kapni, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírlevél regisztráció »

Tartalom tetején kép

Gyakori kérdések

Hol  lehet érdeklődni, az Egyesületnek melyek az elérhetőségei?

A központi zöldszám 06 1 371 2380 (1-es menü, azonosításnál a tagazonosító előtt nem kell 0-át használni). 

Minden szervezetünk külön e-mail címet üzemeltet és az oda érkező megkeresésekre 24 órán belül választ ad (a gyorsabb ügyintézés érdekében levelében, kérjük, jelölje meg az adott szervezethez tartozó tagazonosítóját, annak hiányában születési dátumát).

info@dimenziobiztosito.hu (egyesületi kérdések)
epinfo@dimenziocsoport.hu (egészségpénztári kérdések)

Honlapunkon, a www.dimenziocsoport.hu, minden változásról tájékoztatást adunk, gyakran feltett kérdéseiket az Önök megkeresése alapján folyamatosan frissítjük.

 


Halasztott kezdetű nyugdíjbiztosítás

Mennyi a működési költség? Mit vonnak még le ezen felül? 

Amíg az éves díj a 10 000 Ft-ot nem haladja meg, a befizetés 10%-a, azt követően a díj 6%-a a működési költség. Ezen túl a befizetésekből más költség levonás nincs. Ha egy tag nem fizeti meg az éves díjat, akkor a meg nem fizetett díj működési költséghányada kerül levonásra a jóváírandó hozamból. Az így levont éves működési költség max. 4 720 Ft.

Mit tegyek, ha lejárt a 10 évem?

Amennyiben úgy dönt, hogy felveszi az összeget részben, vagy egészben, úgy az egyesület honlapjáról a rendelkezési jog gyakorlás nyomtatványon található tudnivalókat szíveskedjék elolvasni és annak megfelelően eljárni.

Kell-e adózni a hozam után? 

A hozam adómentes,

Hány % adóelőleget von le az Egyesület? 

Amennyiben a tag nem nyugdíjszolgáltatással szünteti meg a biztosítását, vagy a jogviszony folytatása mellett az egyéni számláján lévő összegből hozamot meghaladó mértékű kifizetést igényel, az adóalap meghatározásának fő lépései: 

  1. Megállapítjuk 2007.12.31-ig a hozam nélküli felhalmozást.
  2. A kapott összeget a jogviszony kezdetétől függő szorzószámmal szorozzuk.
  3. A szorzathoz hozzáadjuk a 2008.01.01-jétől érkező díjakat.


Ezt követően az adóelőleg megállapítása az egységes 15% alapján történik. 
A részletes szabályozást a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény a 28. §. (8) bekezdése, 29. §-a és 47. §. (9) bekezdése tartalmazza.

Az EHO mértéke hány százalék? 

Az EHO mértéke 19.5 %. Az EHO alapjának meghatározása a következő:
Az előző válaszban a 3. pont szerinti összeg 84 %-a (3. pont x 0,84).

Levonja-e az EHO-t az Egyesület? 

Az EHO levonására az Egyesületnek nincs lehetősége, a tag feladata a befizetés és a bevallás is, a tárgyévet követő adóbevallási határidőig.

Küldenek-e EHO csekket, vagy nekem kell menni az adóhatósághoz? 

Az adóhatóság (NAV) ügyfélszolgálati irodáiban kell csekket kérni, vagy a honlapján található EHO számlaszámra, az adóazonosító jel feltüntetésével kell átutalni.

Honnan  fogom tudni, hogy mennyi eho-t kell fizetnem? 

A szolgáltatás kifizetése után elszámolási adatlapot küldünk, amelyen többek között feltüntetjük az EHO összegét.

Mennyi idő alatt tudják a kifizetést teljesíteni? 

Az összeg kifizetésére 30 nap áll a rendelkezésünkre, de jellemzően néhány héten belül megtörténik.

Miért nem lehet a biztosítási jogviszonyt az első 10 év letelte előtt felmondani? 

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény  46-49. §-ai is vonatkoznak erre a termékre, melyben a kötelező várakozási idő  10 év.

Ha csak jövőre tudnék rendelkezni, hogyan juthatok idén pénzhez?

Amennyiben a 10 év letelt, úgy a 3 éven belül (a rendelkezési idő letelte előtt) van lehetőség arra, hogy a tag hozzájusson a megtakarítása egészéhez. Ebben az esetben meg kell szüntetnie a biztosítását. 

Amennyiben felveszem a megtakarításom és megszüntetem a tagságot, megkapom erre az évre a hozamot?

Év közben megszüntetett számlára időarányos elszámoló hozamot tudunk jóváírni. A halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás elszámoló hozama 1 %.

Lehet-e faxon elküldeni az igénybejelentést? 

Az igénybejelentő nyomtatványokat kizárólag eredeti példányban tudjuk elfogadni.

Ha személyesen megyek be az ügyfélszolgáltra, már a számlámon levő pénzt is megkaphatom? 

Erre nincs mód, kizárólag utalással történhet a kifizetés.

Konkrét összeget kell írni a rendelkezési jog gyakorlására vonatkozó igénybejelentő 1. pontjánál, vagy elég, ha azt írom, hogy a „hozam”?

Konkrét összeget kell beírni.

Kérhetem-e lakcímre, vagy csak bankszámlára? 

Az igénybejelentő nyomtatványon kell megjelölni, hogy hová kéri a tag az utalást, kérheti lakcímre is, és bankszámlára is. 

Kik lehetnek a tanúk? Lehet-e családtag? 

Tanú lehet családtag is.

Van egy nyugdíjbiztosításom, telekomos vagyok, a cég támogatja-e a gyűjtésemet? 

A Telekom munkavállalói részére 3 %-os munkáltatói hozzájárulást ad.

Mikor küldik a múlt évi egyenlegközlőt? 

Az Egyesület évente egyszer küld számlaértesítőt az éves hozamjóváírást követően, általában június folyamán.

A kolléganőm egyesületi küldött és tájékoztatott minket a nyugdíjbiztosítási változásokról. Megnézhetem-e én is ezeket valahol? 

A küldöttgyűlési határozatok rövid összefoglalását a honlapon megtalálhatja. Az ügyfélszolgálati irodában (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) a hatályos biztosítási feltételek és az ügyfél-tájékoztató nyomtatott formában megtalálható és kérésre az iroda munkatársai azt átadják.

Megváltozott a lakcímem, mit kell tennem? 

Az adatváltozások bármilyen írott formában elfogadhatóak (kivétel a kedvezményezett módosítás, ami csak eredeti aláírással az ügyfélszolgálaton személyesen leadva vagy postai úton elküldve érvényes), ha azon minden olyan adat/információ szerepel, amely alapján a változás átvezethető.

A www.dimenziobiztosito.hu weboldalon az Én DIMENZIÓM nevű ügyfélkapun történő regisztráció és belépés után lehetőség van az adatváltozások online bejelentésére!

Új munkáltatóm van, aki adna cafetériát, de egy másik Pénztárnál, át tudom-e oda vinni az itt felgyűlt összegemet? 

A halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás adó-és járulékfizetési szabályai megegyeznek az önkéntes nyugdíjpénztárakéival, egyéb szabályozás szerint biztosításnak minősül, így más önkéntes pénztárba nem vihető át a megtakarítás.

Lehet-e két önkéntes nyugdíjpénztáram? 

Igen, önkéntes pénztártagsága bármennyi lehet.

Lehet-e internetes vagy banki átutalással fizetni a tagdíjat?

Igen. A halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás számlaszáma: 10201006-50013052, a közlemény rovatba a tagazonosítót fel kell tüntetni.

Teljesíthető-e az évi 72000 Ft egy összegben vagy havonta kell fizetni? 

A befizetés történhet évente egyszeri vagy többszöri befizetéssel, a tag által választott módon. Év közben is változtatható, bejelentési kötelezettség nincs.

Mi a bankszámla szám, ahova a tagdíjat kell befizetni? 

A halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás számlaszáma: 10201006-50013052, a közlemény rovatba a tagazonosítót fel kell tüntetni.

Elbocsátottak a munkahelyemről, jelenleg munkanélküli vagyok. Mi a helyzet, ha nem tudom fizetni a havi 6 ezer forintos tagdíjat? Levonják a 72000 Ft-ot a számlámról? Elfogy az összeg, mire elmegyek nyugdíjba? 

A 72000 forint után számított működési költség (legfeljebb 4720 Ft/év) kerülhet csak levonásra a jóváírt hozamból.

Mi a díjminimum a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítőbiztosításnál?

A „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás”-ok minimális biztosítási díjai az egyes biztosításoknál szerződésre szabottak. (A honlapon regisztráció után nézhető meg a tagra érvényes szabály.) A díjminimum alapján kerül megállapításra az adott biztosítás esetleges díjhiánya. Az Egyesület – mindaddig, amíg a küldöttgyűlés másképp nem dönt – a „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítások” körében a díjat nem fizetők éves hozamát csökkenti. A hozamcsökkentés mértéke az érintett biztosításokra vonatkozó fix összegű minimális biztosítási díj, de legfeljebb az új biztosítások minimális díja (jelenleg havi 6 000 Ft) és a ténylegesen megfizetett díjak közötti különbség alapján kerül meghatározásra. (A díjat nem fizetők levont működési költsége egyénre szabott, összege maximum 4.720 Ft/év jelenleg.)

Mi történik, ha nem tudom fizetni a havi 6 000 forintos egyéni díjat?

Nem jelent problémát, ha kevesebb összeggel tudja csak vállalni a díjfizetést, azonban azon időszakra, amikor díjfizetése nem, vagy csak részben történt az Egyesület a minimális összegre eső működési költséget levonja a hozamból.

A 6 000 forintos díj után számolva ez éves szinten max. 4 720 forintot jelent levonásként, ha egyáltalán nem fizet az év során díjat. 

Az egyéni befizetéseim után vehetek igénybe adókedvezményt?

2011. 01. 01-től az önkéntes pénztárakba, így a halasztott nyugdíjra történő (munkáltatói után nem jár) pénzügyileg teljesült egyéni befizetések után 20%-os adójóváírást tud érvényesíteni.

Tárgyévi többletbefizetést tud teljesíteni a 10201006-50013052 számlára tagazonosítója feltüntetésével.

Van-e arra lehetőség, ha nyugdíjas lettem, hogy még nem veszem fel a nyugdíjbiztosításomat, de nem is szeretnék fizetni már? Van-e ebben az esetben levonás? 

Igen, a 72 000 Ft-ra (6 000x12) eső működési költséghányad (max. évi 4 720 Ft) levonásra kerül a tárgyévi hozamból.

Nyugdíjas lettem, mit kell tennem, ha ki szeretném venni az összeget? 

A honlapon található nyomtatványt kell kitölteni (Igénybejelentés nyugdíjszolgáltatásra), melyhez a személyi igazolvány, lakcímkártya, továbbá a nyugdíjhatározat fénymásolatát kell csatolni. A nyugdíjhatározat fénymásolata csak abban az esetben szükséges, ha a tag az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el.

2013. január 1-je után létesített jogviszony esetén 10 év kötelező várakozási idő leteltét követően lehet adómentesen igénybe venni a nyugdíjszolgáltatást.

A nyugdíjhatározatnak hány oldalát kell lefénymásolni? 

A szolgálati idő számítása nem kell, csak maga a határozat (az első oldaltól a hivatalos pecsétet és aláírást tartalmazó oldalig).

Nyugdíjas lettem, egy összegben elvihetem-e adómentesen a pénzemet, vagy kötelező járadékot kérni? 

Nem kötelező járadékot kérni, fel lehet venni egy összegben, adómentesen.

Eddig egyéni tag voltam, most elhelyezkedtem, a munkáltatóm is hozzájárul, kell-e önökkel szerződést kötnie, és nekem mi a teendőm? 

Amennyiben a leendő munkáltató szerződésben áll már az egyesülettel, vagy hajlandó szerződést kötni, úgy elegendő a belépési nyilatkozat másolatát leadnia a munkáltatója felé. Ha a munkáltató nem áll szerződésben, úgy szükséges annak megkötése. A munkáltató részéről kell egy megkeresés az info@dimenziobiztosito.hu email-re a szerződéshez szükséges adatok bekérése miatt.

Szeretném a rokonomat beléptetni a Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosításba egyéni tagként, mit kell tennie? Milyen papírokat kell kitölteni, elég-e a belépési nyilatkozat? Mennyi a havi díj? 

A szükséges nyomtatványok: belépési nyilatkozat, igényfelmérés és ajánlat egyéni tag részére. A minimális havi díj összege 6 000 forint. 

Hallottam a kötvénykölcsönről, milyen feltételekkel lehet felvenni? Mi történik akkor, ha előbb visszafizetem, kevesebb a kamata? 

A biztosítási jogviszony 10. évét követően egy alkalommal kötvénykölcsön nyújtható, amely a biztosítottnak a kölcsön iránti kérelem benyújtását megelőző év december 31-i egyéni számla egyenlege legfeljebb 30%-ának erejéig; legalább 100 000 Ft összegben és egy évet el nem érő időtartamra nyújtható. 

Kötvénykölcsön felvételének további feltétele, hogy a biztosított rendelkezési jogával a kölcsön felvételét közvetlenül megelőző 2 évben nem élt.

A kölcsön után a kölcsön fennállásának tartama alatt a kölcsön folyósításától a kölcsön lejártáig terjedő időszakra a jegybanki alapkamat 5 (öt) százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatot és a folyósított kölcsön 1 %-a, de legfeljebb 4 800 Ft egyszeri kezelési költséget kell fizetni, amely folyósításkor a kölcsönből levonásra kerül.

A biztosított a kölcsön összegét, a kamatot és a kezelési költséget a Biztosítóval kötött szerződés szerinti feltételek mellett egy éven belül köteles visszafizetni. A biztosított jogosult előteljesítésre. Amennyiben a biztosítási esemény a kölcsön visszafizetése (lejárta) előtt bekövetkezik, úgy a Biztosító a kölcsöntartozást és az esedékes kamatot a teljesítendő biztosítási összegből levonja.

Hogyan kerül az én számlámra az adókedvezmény, ha mindenkinek egyforma számlaszámot kell beírni az adóbevallásba? 

Amikor az adóhatóság átutalja az Egyesület részére az összegeket, ott feltünteti az Ön adóazonosító jelét és a jóváírásra kerülő összeget, és ezen adatok alapján kerül a tag egyéni számláján lekönyvelésre.

Hogyan tudom a nyugdíjszámlámra és az Egészségpénztárba is visszakérni a befizetett díjaim 20 %-át? 

Az SZJA törvény szabályozása szerint csak egy számlára kérheti az adójóváírást. A tag dönti el, és nyilatkozik az adóbevalláskor arról, hogy melyik számlájára kéri a jóváírást.

 

Élet- és balesetbiztosítás

Van Önöknél Élet- és balesetbiztosításom, érvényes-e külföldre? 

A biztosítás kül-és belföldön egyaránt a nap 24 órájában az alábbiak szerint biztosít szolgáltatási összegeket. 

Csonttörés:

13 200 Ft

Kórházi ápolás:

1 100 Ft/nap

Maradandó károsodás:

Mértéktől függően a baleseti halál összegéből (440 000 Ft) visszaszámolva.

Természetes halál:

220 000 Ft

Baleseti halál:

440 000 Ft

 

Meghalt a hozzátartozóm, úgy tudom, hogy volt Önöknél életbiztosítása. Mit kell tennünk? 

A haláleseti igénybejelentő kitöltésével lehet kérni a kifizetést. Abban az esetben, ha a tag kedvezményezettet jelölt meg, akkor a haláleset bekövetkezte után, a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatának csatolásával kérheti a kifizetést. Ha nincs megjelölve kedvezményezett, akkor az örökösök részére kerül kifizetésre a biztosítás a jogerős hagyatéki végzés benyújtása után.

A jogosul(ak)tól személyazonosító okmányok (személyi igazolvány/személyazonosító kártya/jogosítvány/útevél és lakcímkártya) másolatát is kérjük mellékelni.

Önsegélyező ágazat

Olvastam a honlapjukon a segélyezési lehetőségekről. Én is igényelhetek segélyt?

Az önsegélyező szolgáltatásokra azok a tagok jogosultak, akik olyan munkáltatók munkavállalói, amelyek az Egyesület részére közérdekű céljai megvalósítása érdekében támogatást nyújtanak és tagdíjat fizetnek. Amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelel, igényelhet!

Tudom, hogy sok változás történt az önsegélyezőben, idén mennyi a tagdíj és milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni?

A tagsági díj a tag havi bruttó bérének 0,5%-a, de minimum 1 000 forint. 
Azon tagok esetében, akik tartós távolléten (gyes, fizetés nélküli szabadság) vannak, a díjfizetés mértéke: 1 000 Ft/hó. Esetükben a fizetési gyakoriság lehet havi/éves. (Amennyiben Ön az éves díjfizetést választja, kérjük díjfizetési kötelezettségének a tárgyév I. negyedévében tegyen eleget. A havi díjfizetés akkor javasolt, ha a tag munkáltatóhoz való visszatérése három hónapon belül várható). Az Egyesület 3 havi díjelmaradás után kizárja a tagot az Önsegélyező ágazatból!

Az igénybe vehető szolgáltatások

Segélyek

Egészségügyi szűrések

Óvoda

Táborozás

DIMENZIÓ kisüdülők

 A belépéstől számítva mennyi idő után és milyen feltételekkel vehetek igénybe szolgáltatást?

  • Egészségügyi szolgáltatások                            3 díjfizető hónap után
  • Segélyek                                                       3 díjfizető hónap után
  • Családtámogatási program                              1 díjfizető hónap után
  • Kisüdülő                                                        Belépést követően azonnal

Gyermekem született, hogyan vehetem igénybe a gyermek születésére járó egyszeri 50 000 Ft-os támogatást?

Az egyszeri gyermekvállalási támogatást  3 díjjal lefedett hónapot követő születési időpont esetén az igénybejelentő nyomtatvánnyal és a születési anyakönyvi kivonat másolatával lehet igényelni.

A gyermekem krónikus beteg, milyen dokumentumokra van szükség a segélyhez? Mekkora a segély összege?

Igénybejelentő nyomtatvány, valamint a krónikus betegségről és az emelt összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás szükséges. A segély évente egy alkalommal 30.000 Ft.

 

Önsegélyező tagok honnan értesülhetnek arról, hogy mely krónikus betegségekre igényelhetnek segélyt?

A támogatás igénybevételére jogosító betegségekről tájékoztatás a Segélyek oldalon található.

 

Temetési segélyt szeretnék igényelni, meghalt a nagypapám, kell-e a temetési számláról másolat? Mekkora a segély összege?

A segély az igénybejelentő nyomtatványon kérhető, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A számla másolatra nincs szükség. A segély összege 100 000 forint. 

Édesanyám önöknél Önsegélyező tag. Sajnos elhalálozott. Igényelhető-e ebben az esetben temetési segély, ha igen mi szükséges hozzá?

Amennyiben az elhunyt tagja az Önsegélyező ágazatnak, az eltemettető hozzátartozó igényelhet temetési segélyt. Ehhez szükséges az igénybejelentő nyomtatvány beküldése, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, és az eltemettető hozzátartozó nevére kiállított temetési számlát.

Meghalt a házastársam édesanyja/édesapja. Kérhetek-e temetési segélyt?

Nem. Temetési segélyt a tag csak a saját közeli hozzátartozójára (házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon) kérhet!

Nem tudom, hogy tagja vagyok-e az önsegélyezőnek. Nem? Akkor, ha most belépek (április), még jogosult lesz a fiam a tábort igénybe venni?

Ha nem tagja az Önsegélyezőnek és a belépést most kezdeményezi, úgy a táborozás igénybevételére a belépést követően az első havi díj megérkezése után már jogosult.

Betörtek a házunkba, elvitték a mosógépet, mikrót, tv-t és a gyerek biciklijét. A fagyasztót teljesen kiürítették, eltűnt a nehezen megtakarított pénzünk és az ékszereim. Tudnának segélyt adni?

Az önsegélyező tagot ért jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, ha a tagnak és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak külső segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhető.

Jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthető az önsegélyező tag tulajdonában (állandó használatában) lévő ingatlanban vagy ingóságban - ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert - bekövetkezett és igazolt jelentős - 300 000 Ft-ot meghaladó - vagyoni kár, ha az más módon (pl. biztosító útján) nem térül meg.

Házastársam súlyos beteg, magánklinikai gyógykezelésre szorul. Ilyen esetben kérhetek rendkívüli segélyt?

 Igen! Rendkívüli segélyt igényelhet az az önsegélyző tag is, akinek saját, vagy házastársa/élettársa vagy eltartott gyermeke súlyos egészségkárosodásának gyógyítása, rehabilitációja érdekében végzett egészségügyi beavatkozást, ha a társadalombiztosítás nem támogatja.

Két gyermekem van, mindkét gyermekem igénybe veheti a táborozást? A két gyermek csak ugyanabba a táborba mehet, vagy más-más táborba is?

Igen, mind a két gyermeke igénybe veheti, akár más-más táborokban is a táborozást a mindenkor érvényes munkáltatói feltételekkel.

Gyermekem DIMENZIÓ által támogatott óvodába jár, szeretném táborba is beiratni. Hol kell jelentkeznem?

Az az Önsegélyező tag, akinek gyermeke már óvodába/bölcsödébe jár, ugyanarra gyermekre az adott hónapban táborozást nem vehet igénybe.

A feleségemmel mind a ketten önsegélyező tagok vagyunk. Amennyiben mindketten igénybe vesszük az óvoda támogatást, gyermekem ingyen járhat óvodába?

Amennyiben egy háztartásban mind a két szülő rendelkezik önsegélyező tagviszonnyal, abban az esetben adott gyermek után csak az egyik tag (szülő) érvényesítheti a jogosultságot.

Megszűnik a munkaviszonyom, mennyit kell ezután az óvodai ellátásért fizetnem?

(Tan)Évközben megszűnő munkaviszony vagy önsegélyező tagság esetén a támogatás nélküli teljes igénybevételi díjat kell a továbbiakban megfizetni. A felmentési időre, illetve abból maximum 3 hónapra - önsegélyező tagdíj megfizetése mellett - a támogatás tovább adható. Ezen időszak méltányossági alapon, a munkáltató egyetértésével - önsegélyező tagdíj megfizetése mellett - egyszer további 3 hónappal meghosszabbítható.

DIMENZIÓ óvodában a 2013/14-es tanévben a teljes térítési díj 83.000 Ft, az alapítványi ovikban a díj ettől eltérő lehet!

Mikor és hol jelentkezhetek szűrésre?

 A szűrésre jelentkezés az alábbi csatornákon történhet:

- Az ekozpont@dimenziocsoport.hu vagy az info@dimenziocsoport.net e-mail címeken.

- Telefonon a DIMENZIÓ Egészségközpontban (tel: 06-1-488-4870)

A konkrét szűrési időpontot a szolgáltatóval kell egyeztetni!

Önsegélyező tagként a Vécsey utcai DIMENZIÓ Egészségközpontban a vizsgálatokat kedvezményes áron tudom igénybe venni?

Igen! Az önsegélyező tagok 20 % kedvezménnyel tudják a vizsgálatokat igénybe venni.

Kiléptem az Önsegélyezőből, de meggondoltam a dolgot, mégis visszalépnék. Mit kell tennem, hogy folyamatos legyen? 

Ha díjfizetését megszüntették, akkor a tagsági viszonyt létesítő lappal tud új tagságot létesíteni. A folyamatosság abban az esetben tartható fent, ha nem állították be a díjlezárást (pl. hó közepén kezdeményezte a kilépést és néhány napra rá a visszalépést). Minden esetben a munkáltató felé is jelezzen.

Hol találok belépési nyilatkozatot, ha újra önsegélyező tag szeretnék lenni?

A dokumentumot innen tudja letölteni.

Ha felvettem segélyt, hogyan lehet kilépnem az önsegélyezőből?

A Szolgáltatási Szabályzat III. Zárórendelkezések alapján a segély felvétele után további 12 hónapig meg kell tartania az önsegélyező tagságát. Csak ez után az időszak után léphet ki díjfizetési kötelezettség nélkül. Kilépését az Önsegélyező ágazati tagság megszüntetéséről szóló nyilatkozattal tudja megszüntetni, melyből egy példányt a munkáltatójának, egy példányt pedig az Egyesülethez is juttasson el!

A dokumentumot innen tudja letölteni!


Hol lehet üdülést igényelni?

Online szállásfoglalás 

Én csak Halasztott nyugdíjbiztosítással rendelkezem, milyen összegért foglalhatok szállást a kisüdülőkben?

Az Egyesület bármely tagja kedvezményesen üdülhet, 2 500 Ft/fő/éj térítési díj megfizetésével.

Alkony ágazati tagsággal nyugdíjas vagyok, miért kell 10 000 Ft-ot fizetnem 2 éjszakáért, ha csak ketten megyünk május közepén?

Az Alkony ágazat tagjai főszezonban (május 1-től augusztus 31-ig) a teljes díj megfizetésével (2 500 Ft/fő/éj áron) vehetik igénybe a kisüdülőket. Így a 2 éjszaka 2 főre 10 000 forint. (Főszezonon kívül csak 1 500 Ft/fő/éj a térítési díj! Hozzátartozónak ebben az esetben is 2 500 Ft/fő/éj.)

Nyugdíjas vagyok, van egy életbiztosításom Önöknél. Szeptemberre foglaltam szállást a rendszerükben. Miért nem 1 500 Ft/fő/éj térítési díjjal kaptam meg a beutalómat?

A kedvezményes ár csak az Alkony ágazatunk tagjaira vonatkozik. 

Van két kiskorú gyermekem, utánuk is 2 500 Ft-ot kell fizetni éjszakánként? 

Nem! 2 év alatti gyermekek térítésmentesen vehetik igénybe, 2-18 éves korig 1 500 Ft/fő/éj a térítési díj. 

Júliusi turnusra szeretnék jelentkezni, mikor tudom meg, hogy megkapom-e?

2009. évtől megszűnt a turnusrendszer.
Az online szállásfoglalás oldalunkon tud üdülést előjegyezni. A foglalásról visszaigazolást küld az Egyesület az Ön e-mail címére, melyet meg kell erősítenie. Ezután küldjük meg a szállás visszaigazolási bizonylatot, melyet kinyomtatva az üdülő gondnokának át kell adnia. 

Hogyan kell megfizetni az igénybevételi díjat?

A helyszínen készpénzben kell megfizetni az igénybevételi díjat.

Kell-e idegenforgalmi adót is fizetni?

Az IFA megfizetését a helyi önkormányzatok szabályozzák, erről a helyszínen a gondnok tájékoztatja.

Ha én a hétvégén szeretnék üdülőt foglalni, ki tud segíteni, hogy van-e hely?

A Pihenni szeretnék online szállásfoglalás oldalon tud tájékozódni a szabad férőhelyekről és üdülést foglalni. 

Mi az az Alkony tagság?

A Magyar Telekom Nyrt. nyugdíjasai rendelkeznek (rendelkezhetnek) Alkony ágazati tagsággal. 

Megszűnt a munkaviszonyom a Telekomnál, nyugdíjas lettem, milyen támogatásban részesülhetek? Mit kell tennem? Van-e írásos bejelentési kötelezettségem?

A felvétel az Alkony ágazatba (nyugdíjas nyilvántartás) az alábbi nyomtatvány kitöltésével és leadásával/visszajuttatásával történik. Szükséges mellé egy igazolás (Magyar Telekom által kiadott), amiből kiderül, hogy a kérelmező Telekom nyugdíjas, valamint a nyugdíjazásról szóló határozat másolata is.

A dokumentumot innen tudja letölteni.

Én már Telekom-nyugdíjas vagyok, megváltozott a telefonszámom, mit kell csinálni, hogy megkapjam az új telefonra a kedvezményt?

2011. 01. 01-től a telefonkedvezmény (TSZDK) megszűnt!

Önsegélyező tagok honnan értesülhetnek arról, hogy mely krónikus betegségekre igényelhetnek segélyt?

A támogatás igénybevételére jogosító betegségekről tájékoztatás a Segélyek oldalon található.

Lehet óvodát ajánlani a DIMENZIÓ számára? Hány igény szükséges egy új ovi csatlakozásához? 

Egy gyermek igénye is elegendő ahhoz, hogy szerződést kössünk egy óvodával. Ajánlat az ovi@dimenziocsoport.hu e-mail címen tehető.

 Az Önsegélyezőből milyen módon lehet kilépni és mik a következményei?

A Szolgáltatási Szabályzat III. Zárórendelkezések alapján munkáltatója felé kell nyomtatványon (NYILATKOZAT az Önsegélyező tagság megszüntetéséről) jelezni a kilépési szándékát, amelyből egy példányt az Egyesülethez is el kell juttatni. Amennyiben segélyt vett fel, vagy a Családsegítési program szolgáltatását igénybe vett, a segély/szolgáltatás felvétele/igénybevétele után további 12 hónapig meg kell tartania az önsegélyező tagságát. Csak ez után az időszak után léphet ki díjfizetési kötelezettség nélkül. Kilépését a munkáltatójának küldött értesítéssel tudja lemondani, melyből egy másolatot az Egyesülethez is juttasson el! Kilépés után az önsegélyező szolgáltatásaira nem lesz jogosult.

A dokumentumot innen tudja letölteni!

 

A napi ügyfélkezelés kapcsán felmerülő kérdések

Mikor kérünk személyi igazolvány másolatot és miért?

Érvényes személyi igazolványt (vagy fényképes igazolványt: útlevelet, jogosítványt) kérünk az ügyfél/jogosult beazonosításához az új jogviszony létesítésekor, valamint a kifizetéseknél. Ezt a pénzmosási törvény a biztosítókra új ügylet megkötésekor és 3,6 millió forintot meghaladó kifizetésnél kötelezően előírja. Ugyanakkor a kifizetéseknél minden kifizető biztonsági érdekből kéri az azonosító okiratot.

Milyen adatokat kell bekérni és ellenőrizni, amikor a magánszemély ügyfelet a pénzmosási szabályzat szerint azonosítani kell?

Magánszemély esetében rögzítendő adatok: név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, nem, állampolgárság, azonosító okirat száma (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány és lakcímkártya ellenőrzése alapján).

Elfogadható-e a lakcímváltozás, a névváltozás, a személyi igazolvány számának változása, a kedvezményezett nevének vagy lakcímének változása nem az Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon? 

Az adatváltozások (kivéve kedvezményezett módosítás), bármilyen írott formában elfogadhatóak, ha azon minden olyan adat/információ szerepel, amely alapján a változás átvezethető, illetve a kifizetés teljesíthető.

A felsorolt adatváltozások bejelentését postai feladás esetén tanúk aláírása nélkül is elfogadjuk. (Ezen adatokkal a visszaélési kockázat elhanyagolható, a bejelentés figyelmen kívül hagyása nagyobb kárt okoz.) 

A biztosítók viszont ahhoz ragaszkodnak, hogy új belépés/új biztosítás kötése csak az általuk rendszeresített nyomtatványon történjen. Sok a kötelező tartalmi elem, amelyek elmaradása a biztosítók felelősségét vonja maga után.

Az Egyesület által rendszeresített „Adatmódosító lapon” valamennyi fontos elem megtalálható, és ezért célszerű ezt kitölteni. Lakcímváltozással pl. az elérhetőségek is változhatnak, aminek a karbantartására a tag nem is gondol. 

Elfogadható-e szolgáltatási igénybejelentés nem az Egyesület által rendszeresített formanyomtatványon?

A szolgáltatási bejelentések bármilyen írott formában elfogadhatóak, ha azon minden olyan adat/információ szerepel, amely alapján a változás átvezethető, illetve a kifizetés teljesíthető.

Az igénylő személyes aláírását két tanúval igazoltatni kell, és abban az esetben, ha az igénybejelentő postán érkezik, személyi azonosító okiratok (személyi igazolvány/vezetői engedély/útlevél és lakcímkártya) másolatára is szükség van. Az iratok személyes leadása esetén, ha az ügyfélszolgálat munkatársai előtt történik az aláírás, tanúkra nincs szükség.

Új kedvezményezett jelölésekor, kedvezményezetti részarány módosításakor mire kell ügyelni?

Ezek is bármilyen írott formában megtörténhetnek. Viszont ezek olyan jognyilatkozatok, amelyeknél fokozott gondossággal kell eljárni. Azaz, ha a jogosult nem előttünk ír alá, ragaszkodunk a tanúkhoz. A tanú nem lehet azonos a kedvezményezettel!

Adatváltozás bejelentés vonatkozik-e egyéb DIMENZIÓ-s tagságaimnál történő átvezetésre?

Nem, minden DIMENZIÓ-s szervezetnél külön kell (írásban) bejelenteni az adatváltozást.

Mit jelent, hogy a magánszemély rendelkezhet adójáról önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetései után? Hogyan történik ez?

2014. 01. 01-jét követően az adókedvezmény összege nem haladhatja meg az adóévben a 150 ezer forintot, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve hogy hány pénztárba teljesít egyéni befizetést. (Szja tv. 44/A§ (1) bekezdés)

Az adójóváírás több pénztári tagság esetén is csak egy pénztári számlára igényelhető vissza.

Nem jogosult a magánszemély a juttatásra, ha a pénztári tagságát neki felróható okból időközben megszüntette. Amennyiben a halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítást nyugdíjszolgáltatással szüntette meg, jogosult az adóbevallásban nyilatkozni és ez esetben kérheti a visszajáró adókedvezményt a saját bankszámlájára vagy lakcímére.

Miért kell az adóazonosító jelet az ügyféltől bekérni?

A kedvezmények igénybevételéhez adóigazolást kell kiállítani, és arról adatot kell szolgáltatni a NAV felé. Az adóazonosító jel az adóigazolás kötelező tartalmi eleme.

Milyen befizetés szerepel az adóigazoláson?

Az igazoláson a tárgyévi befizetések szerepelhetnek. 

A csekkes feladásoknál a banktól kapott adatok tartalmazzák a feladás dátumát. Átutalásnál/internetes feladásnál a feladás dátuma ismeretlen. Viszont ha a magánszemély a számlavezető bank által kiállított bizonylattal igazolni tudja, hogy még a tárgyévben megtörtént a befizetés, az alapján a befizetést az adóévre befogadjuk. 

Mi a munkáltatói hozzájárulás?

Munkáltatói hozzájárulásról önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetéseknél beszélhetünk. A munkáltatói hozzájárulás 2010. 01. 01-től kedvezményesen adózó természetbeni juttatásként adható az önkéntes nyugdíjpénztáraknál  a minimálbér 50 %-áig, egészségpénztáraknál a minimálbér 30 %-áig.

A limitet meghaladó mérték feletti rész természetbeni juttatásként adózik. 

Munkáltatót váltottam, maradhatok-e a „Halasztott nyugdíjkiegészítő” tagja? 

Igen, egyéni tagdíj fizetése mellett, vagy munkáltatói tagként, melynek feltétele, hogy az új munkáltató szerződésben álljon az Egyesülettel.

Munkáltató váltás esetén milyen nyomtatványokat kell kitölteni? 

Letölthető dokumentumok menüpontban megtalálhatóak a munkáltató váltás esetén kitöltendő nyomtatványok. 

Ha kiveszem a teljes összeget a „Halasztott nyugdíjból”, akkor megszűnik a tagságom? 

A tagság csak abban az esetben szűnik meg, ha a tag az igénybejelentő nyomtatványon úgy nyilatkozik. Ha nem kéri, akkor változatlan feltételekkel, díjfizetéssel folyamatos marad a tagsága. Amennyiben nem történik a rendelkezéstől számított 60 napon belül díjfizetés, a tagságot az Egyesület megszünteti.

Megszüntetném a „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő” tagsági jogviszonyomat. Hol kapok információt arról, hogy mennyi pénzt kapok kézhez?

Forduljon az Ügyfélszolgálathoz, vagy hívja a központi telefonszámunkat (06 1 371 2380 telefonszámon 1. menüpont).

Interneten szeretném lekérdezni a „Halasztott nyugdíjkiegészítő biztosításom” egyenlegét.

Regisztráljon először a honlapunkon (www.dimenziobiztosito.hu/biztosito/user/register), utána lekérdezhető az aktuális egyenleg. 

Ebben az évben nyugdíjba megyek. Ha április hónapban felveszem a hozamot, és a munkaviszonyom még a pénzfelvétel évében megszűnik, felvehetem-e a megmaradt „tőke” összeget, vagy várnom kell 3 évig? 

Igen, felveheti nyugdíjszolgáltatással, nem kell várni a 3 év elteltére. Három évet csak abban az esetben kellene várnia, ha a tagságot nem szeretné megszüntetni, hanem folytatja a díjfizetést.