Tartalom tetején kép

Jogszabályi háttér

A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület az alábbi jogszabályokat tekinti mérvadónak átlátható, hatékony és a tagok érdekeit szem előtt tartó működése során.

Törvények:

  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
  • biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
  • az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 1993. évi XCVI. törvény 
  • a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) 2013. évi V. törvény

Kormányrendelet:

  • a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. /XI. 24./ Korm. rendelet 
  • 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól