Ügyfélszolgálat 

Kérdezzen tőlünk telefonon
vagy akár online.

 

+36 1 371 2380
info@dimenziobiztosito.hu

 

 

Amennyiben nem maximálisan elégedett, írjon nekünk itt!Gyors és hasznos 

Pihenni szeretnék
Online szállásfoglalás »

Kihasználom az adókedvezményeket
Adóelőnyök »

Tartalom tetején kép

Segélyek

Egyszeri gyermeknevelési segély

Az önsegélyező tag gyermeke születési évében egy alkalommal 50 000 Ft összegű segélyt igényelhet.

Jogosultság

Feltétele:

 • érvényes önsegélyező tagi jogviszony
 • születési anyakönyvi kivonat másolata

Az egyszeri gyermeknevelési segély igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.

Krónikus betegségben szenvedők támogatása

Jogosult a tartósan beteg és rendszeres gyógykezelésben részesülő önsegélyező tag. Jogosult továbbá a 20. életévet be nem töltött, családi pótlékra jogot adó, beteg gyermekét saját háztartásban nevelők; feltéve, hogy az igénylőnek vagy gyermekének betegsége adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosít. Jogosult továbbá az, aki daganatos betegsége miatt szakorvosi kezelés alatt áll és erről szóló dokumentumot az igényléskor benyújtja. 

Jogosultság

Feltétele: 

 • érvényes önsegélyező tagi jogviszony

Támogatás

 • Igényelhető évente egy alkalommal.
 • Összege: 30 000 Ft 
 • A segélykérelem elbírálásához csatolni kell az alábbi igazolásokat:  
  • a tartósan fennálló betegségről szóló, a Magyar Államkincstár  által kiadott  érvényes igazolást, vagy a tag kezelését végző  egészségügyi intézmény által kitöltött  dokumentumot,
  • 20 év alatti  gyermek jogán történő igénylés esetén a családi pótlék folyósításáról szóló dokumentumot.
  • Az adott betegséget igazoló egészségügyi intézmény által kiállított 6 hónapnál nem régebbi zárójelentés vagy szakorvosi vélemény másolata.

Tájékoztató az adókedvezmény igénybevételére jogosító betegségcsoportokról:

 • Insulinos, vagy II. típusú cukorbetegség (A II. típusú cukorbetegség csak akkor adóalapot csökkentő tényező, ha már szövődményekkel jár.)
 • Liszt-, fehérje-, vagy egyéb ételallergia
 • Különböző stoma viselését indokoló betegségek
 • Bélrendszer felszívódási zavart okozó gyulladásos betegségei
 • Vese betegségek egyes típusai
 • Daganatos elváltozások, amelyek szakorvosi ellátást tesznek szükségessé

A krónikus betegségben szenvedők támogatásának igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.

Rendkívüli segély

Az önsegélyező tagot ért jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, amikor a tagnak és közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak külső segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhető.

Jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthető az önsegélyező tag tulajdonában (állandó használatában) lévő ingatlanban vagy ingóságban - ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert -  bekövetkezett és igazolt jelentős - 300 000 Ft-ot meghaladó - vagyoni kár, ha az más módon nem térül meg.

Jogosultság

Feltétele: 

 • érvényes önsegélyező tagi jogviszony;
 • jelentős anyagi veszteséget jelentő rendkívüli esemény, és szociális rászorultság.

Támogatás

 • Igényelhető évente egy alkalommal
 • Az adható összeg legfeljebb évi 130 000 Ft

Rendkívüli segélyt igényelhet az az önsegélyző tag is, akinek saját, vagy házastársa/élettársa és eltartott gyermeke súlyos egészségkárosodásának gyógyítása, rehabilitációja érdekében végzett egészségügyi beavatkozást a társadalombiztosítás nem támogatja. A segély odaítéléséről az Elnökség dönt. 

A rendkívüli segély igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.

Temetési segély

Az önsegélyező tag házastársa, élettársa vagy egyenes ági rokona halála esetén - az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve -  temetési segélyt igényelhet.

Jogosultság

Feltétele:

 • érvényes önsegélyező tagi jogviszony;
 • a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a házastársi, illetve egyenes ági rokoni kapcsolat igazolására szóló nyilatkozat.

A tag érvényes önsegélyező tagi jogviszony alatt  bekövetkező halála esetén a temetési segély igénylésére  az eltemettető házastárs vagy egyenes ági rokon jogosult.

Támogatás

 • A tag házastársa (élettársa), szülője (örökbefogadó-, és nevelőszülője), nagyszülője és gyermeke (örökbefogadott és nevelt gyermeke) és unokája halála esetén - az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve - temetési segély illeti meg.
 • Az eltemettető jogán (önsegélyező tag halála esetén) igényelt temetési segély kifizetéséhez a fentieken túl szükséges az eltemettető nevére kiállított temetési költséget igazoló számla másolata.

A temetési segély igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.

Nevelési évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) segély

A segéllyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj megtérítése támogatható.

Jogosultság

Feltétel:

 • érvényes önsegélyező tagi jogviszony

Támogatás

 • évente egy alkalommal igényelhető
 • a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 20.000 Ft

Kérelemhez csatolandó

 • egy háztartásban élők jövedelemigazolása (hivatalos, munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolás, a bérjegyzék, bankszámla kivonat nem helyettesíti),
 • családi pótlékról igazolás (határozat vagy a folyósítás megtörténtéről az utolsó havi igazolás, mely tartalmazza a számlatulajdonos nevét, címét),
 • 16 éves kor alatt lakcímkártya mindkét oldala másolatban,
 • 16 év felett iskolalátogatási igazolás eredeti példánya,
 • Az önsegélyező tag nevére és címére kiállított ÁFA-s számla eredeti példánya,
 • tandíj, térítési díj támogatáshoz a hallgató/az önsegélyező tag nevére, címére szóló számla a születési anyakönyvi kivonat másolatával              

 

A támogatás igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.Kérdése van? Írjon nekünk! 

kell

* A csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező.