Ügyfélszolgálat 

Kérdezzen tőlünk telefonon
vagy akár online.

 

+36 1 371 2380
info@dimenziobiztosito.hu

 

 

Amennyiben nem maximálisan elégedett, írjon nekünk itt!Gyors és hasznos 

Pihenni szeretnék
Online szállásfoglalás »

Kiszámolom, mennyit tudok félretenni
Megtakarítási kalkulátor »

Kihasználom az adókedvezményeket
Adóelőnyök »

Ha ajánlatainkról, akcióinkról szeretne pontos információkat kapni, iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírlevél regisztráció »

Tartalom tetején kép

A Telekom dolgozói fórumon elhangzott kérdések és válaszok

 

A biztosító helyzetére, terveire vonatkozó vélemények, kérdések:

 

Szeretném megkérdezni, hogy az biztosító egyesületben gyűjtött megtakarításaim (1993 óta), biztonságban van e? Kivegyem, megszüntessem, vagy tovább gyarapíthatom...nem fog e elveszni? 

A biztosítottak pénze, megtakarításának fedezete rendelkezésre áll. MNB határozata a kirendeléskor a fedezettséget megerősítette. Jelenleg a DIMENZIÓ kifizetési kérelem esetén minden igényt teljesít a szerződési feltételek szerint. Állomány átruházás esetén egy másik a pályáztatás során nyert biztosító, vagy önkéntes nyugdíjpénztár (HNY termék esetében) teljesíti a szolgáltatásokat változatlan adójogi helyzettel. 

Önnek már most is lehetősége van (2016 júliusától) önkéntes átlépéssel a HNY megtakarításának átvitelére változatlan adójogi feltételekkel (adó és illetékmentesen) egy önkéntes nyugdíjpénztárba.

 

Milyen mechanizmusok garantálják azt, hogy  a Halasztott kezdetű nyugdíjbiztosítás pénzünk ne vesszen el? Van-e erre állami garancia? 

A biztosítók számára nincs állami garancia. A garancia az, hogy folyamatos felügyeleti ellenőrzés alatt lévő szervezetek a biztosítók. Rendszeresen nyújtott adatszolgáltatásokból illetve helyszíni ellenőrzéseken keresztül történik a Felügyelet vizsgálata, és ha szükséges beavatkozása a BIT-ben foglaltak szerint (pl. felügyeleti biztosok kirendelése, állományátruházás)

Az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalékok rendelkezésre állnak. 

 

Meglepődve értesültünk, hogy október 1-től tagdíjat kell fizetni, mert a hozam nagysága és az egyéb feltételek romlottak.  A magyarországi elmúlt 25 év ilyen „kezdések” után a pénzügyi világban mindig katasztrófa történik. Mi várható itt? (nem csak PR szöveget szeretnénk hallani, hanem a várható trendet.) A másik, ami „aggaszt” pont emiatt, hogy a volt Westelesek nagy részének jövőre jár le a 10 éve, így minimum a hozamot ki szeretnénk venni. Komolyan félek/félünk, hogy pont emiatt ne legyen gond. Hosszabb távon mire számíthatunk? (érdemes lesz-e továbbra is itt maradni?

Elsősorban ki kell emelni, hogy az egyéni számláinak fedezete a feltételekben foglaltak szerint rendelkezésre áll. A jelenlegi tőkeproblémát és gondot az okozza, hogy a hozamkörnyezet megváltozott (1 % alatt van a jegybanki alapkamat) és ebben a környezetben nehézség pl. a 4 % garantált hozam kitermelése.

A biztosító hosszú távú működőképességének fenntarthatóságának érdekében illetve a megváltozott tőkekövetelmények miatt döntött a küldöttgyűlés a tagdíj bevezetéséről, mely éppen a hosszú távú fenntarthatóság egyik lényeges eleme.

Felügyelet a Biztosítót pénzügyi terv készítésére kötelezte, melynek célja a tőkehelyzet helyreállítása, a folyamatos működés biztosítása. Ez a Pénzügyi terv elkészült és az MNB felé benyújtásra történt 2016. október 20-án. Felügyeleti döntés alapján az elutasítás a tevékenységi engedély visszavonásával jár.

 

A legfontosabb az, hogy milyen tervük van a jövőre nézve, vagy váltsunk másik nyugdíjpénztárhoz?

A HNY biztosítással rendelkező tag számára az önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépése szabadon 2016 júliusától megnyílt, melynek alapja a tag egyéni döntése. A döntést mindenkinek egyénileg a rá vonatkozó feltételek, körülmények függvényében kell dönteni, erre vonatkozóan támpontot nem lehet adni, mivel mindenkinek más és más feltételeket is figyelembe kell venni megalapozott döntés előtt.

 

Ki nyúlja le a pénzünket? 

A Felügyelet állomány átruházásról döntése azt jelenti, hogy a jogszabályoknak megfelelően pályáztatás útján fog megtörténni a felügyeleti biztosok közreműködésével az, hogy az állomány hova kerüljön (A HNY biztosítás esetében ez lehet biztosító vagy önkéntes nyugdíjpénztár is).

Az egyesületi tagdíj (és a pénzügyi terv intézkedései) a Biztosító gazdálkodásának és tőkehelyzetének helyretételét célozták, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelhessen. A Biztosító a működés jogszabályi feltételeinek fenntartása mellett nagymértékű költségcsökkentéssel számol a jövőben. 

Ezek az intézkedések, mind az egyesület tagdíj, költségcsökkentéssel történő megtakarítás stb. a Biztosító szavatoló tőkéjének a növelését a működőképessége fenntartását szolgálja.

 

A tagdíjra vonatkozó vélemények, kérdések:

Ha az előírt tagdíjakat a működési költségekre fordítja a biztosító, akkor még mindig nem értem, hogy a piaci szint feletti garantált hozamokat miből fogja „előteremteni”.

A Biztosító a jelenlegi piaci hozamok feletti garantált hozamot ígér (mivel ezt még több mint 20 éve került megfogalmazásra az akkori körülmények figyelembe vételével). Az elmúlt években eddig mindig képes volt a tagoknak jóváírni a garantált (sőt ettől magasabbat is) hozamot, viszont a jövő évekre vonatkozóan ennek teljesítése valóban problémát okoz.

Ezért a pénzügyi tervben beépítésre került a jövőre nézve, azon szolgáltatáscsökkentési módszer, miszerint a szerződési feltételekben rögzített garantált hozamok leosztását követően megvizsgálásra kerül a befektetetéseken elért hozam, miszerint az fedezetet nyújt-e a garantált hozam kifizetésére. Ha nem – és más forrásból a biztosító nem tudja ezt fedezni a jogszabályi előírások figyelembe vételével -, akkor az egyéni számla egyenlegét csökkentjük addig, míg a fedezet biztosítva nem lesz, azaz a megtermelt hozam szintjéig (minimálisan 1 %-ig lehet csökkenteni a tárgyévi növekmény értékét szolgáltatáscsökkentéssel). A felügyelet a szolgáltatáscsökkentés e módját nem fogadta el, erről állásfoglalást adott ki. Tekintettel a pénzügyi terv leadási határidejére a biztosító a tervet a leírtak alapján a küldöttgyűlési döntésnek megfelelően adta be, az auditor is felhívta azonban a figyelmet a felügyeleti biztosokkal együtt a terv ezen elemének jogi aggályára.

A Dimenzió tájékoztató levele szerint a tagdíjfizetési hátralékokat a kifizetésekből vonhatja le a biztosító (kamatostól), a tagság viszont továbbra is fennmarad. Tehát plusz befizetés nélkül is marad a garantált hozamom, a hátralékot majd a kifizetésemből levonják. Így is működni fog a biztosító?  

Szolgáltatáskor vagy bárminemű kifizetéskor képes a jogszabály szerint érvényesíteni a Biztosító az egyesületi tagdíjhátralékot és ez ehhez kapcsolódó esetleges késedelmi kamatot.

Az egyesületi tagdíjnemfizetés problémát okozhatna, de a folyamatos szolgáltatások, egyéb kifizetések miatt, az abból történő hátralék levonása reményeink szerint egy állandó, rendelkezésre álló eszközt fog biztosítani, így likviditási problémát nem fog okozni.

 

Minden hónap hányadik napjáig kell megfizetnünk a tagdíjat?

Az egyesületi tagdíjat havonta előre kell fizetni Az alapszabály nem határoz meg ezen felül konkrét dátumot, vagyis az első havi tagdíjnak, mely 2016. október 1-től került bevezetésre a küldöttgyűlés határozatában foglaltak alapján.

 

Az 1500.- Ft és az 500.- Ft havi díj között mi okozza ezt – a nem kicsi – különbséget?

HNY különböző generációi eltérő mértékben járulnak hozzá a Biztosító tőkeszükségletéhez, eltérő hozamgaranciával és többlethozam visszajuttatással bírnak, ezért különböző mértékű a tagdíj került megállapításra a felmerülő terhek alapján.

 

Ellenőrizni fogja-e azt felügyeleti szerv, hogy a Dimenzió tagjainak hány százaléka fizet tagdíjat illetve hozzájárulást a működéshez, és ha igen először mikor ellenőriz, milyen gyakran ellenőriz, és milyen arányban kell teljesítenünk? vagy ez egyszerűen a „mindenkinek a saját érdeke” elve alapján fog működni?

A tagdíjfizetést önmagában az MNB nem ellenőrzi, az egyesületi forma sajátosságából fakadóan. Annak teljesülése – figyelemmel arra, hogy az esetleges tartozás bárminemű kifizetésből levonhatja a Biztosító – mindig meg fog történni, csak a teljesülés időpontja térhet el (a később fizetők azonban késedelmi kamat megfizetésére is kötelezhetőek). 

Természetesen a kimutatásainkban összegezve is szerepeltetjük majd az egyesületi tagdíjhátralékok esetleges alakulását, illetve személyre szólóan erről az egyéni számla kiértesítésekor a tagot is értesítjük.

 

A Dimenzió Egyesületnek jogában áll-e egyoldalúan + tagdíj fizetésére kényszeríteni a havonta rendszeresen fizető tagokat?

A Ptk és a Bit szerint egy biztosító egyesület jogosult tagdíjat kérni az egyesületi tagoktól. A DIMENZIÓ eddig ezzel a lehetőséggel nem élt.

Az egyesületi tagdíj megállapításának feltételeit az Alapszabályban kell meghatározni, amit az egyesületi tagok által választott küldöttek fogadják el. Az Alapszabályt a módosítást követően minden esetben el kell küldenünk az MNB-nek és a Fővárosi Törvényszéknek. Amennyiben olyan rendelkezést találnak, amely nem felel meg a jogszabályoknak, azt írásban kifogásolják és ezt követően a biztosítónak korrigálnia kell a kifogásolt szabályozást. A tagdíj megállapítását nem kifogásolta a törvényi határidőben senki. Az egyesületi tagdíj és a biztosítási díj nem ugyan azon fogalom, mivel mások a jogalapok.

 

Tudomásom szerint a befizetett havi összegek bizonyos %-a kerül csak az egyéni számlára, a fennmaradó pedig marad az Egyesületnél működési költség címen. Úgy érzem, hogy ezzel már túlságosan nagyra nő a fizetős tagok terhelése, míg a nem fizetősök „csak” a hasznot realizálják!

A biztosítási tagdíj fizetése vagy nem fizetés nem függ össze az egyesületi tagdíjfizetési kötelezettséggel. 

A biztosítási díj befizetésből az érintett termékek esetében (HNY, Távlat) egyszer történik levonás, mely többek között ezen befizetéssel kapcsolatos költségek fedezetére szolgál. Továbbiakban nem történik elvonás a biztosítási feltételek alapján az egyéni számla terhére (így összehasonlítva egy más megtakarítás biztosítással a TKM [teljes költség mutató] kifejezetten kedvező a biztosítási piacon a biztosítottak számára a HNY termék vonatkozásában).

 

Amennyiben jogilag helytálló a tagdíj kényszer, abban az esetben garantált-e az adókedvezmény /20%/ igénybevételének lehetősége a befizetett összegekre?

E két dolog egymástól független, az adókedvezményt nem érinti a tagdíj fizetése vagy nem fizetése.

 

Akik nem kaptak értesítést és nem nézegetik a honlapot /Ők nyilván nem fognak tagdíj-befizetést teljesíteni/, Tőlük hogyan kerül behajtásra a havi összeg?

Az éves elszámoláskor kapnak tájékoztatást az egyéni ez alkalommal a tagdíj címén fizetendő díjak alakulásáról is a kötelezettség mértékéről és teljesített tagdíjról. 

 

Érdeklődni szeretnék, hogy a vidéki munkatársak, hogyan juthatnak információhoz? (pl. a tagdíjfizetéssel kapcsolatban) Egyénileg a Dimenzió ügyfélszolgálatnál?

Igen, az ügyfélszolgálat rendelkezésre áll (telefonon vagy személyesen) és a Dimenzió honlapján lehet tájékoztatást kapni.

 

Az egyesületi tagdíj bevezetéséről miért nem kaptunk névre szóló értesítést vagy levelet?

Az alapszabályban foglaltak alapján a honlapon kell közzétenni a tájékoztatást csak. Ettől eltérően, bővebben minél szélesebb körben állt és áll szándékunk szerint a tájékoztatás nyújtás olyan módon, ami nem emeli meg e költségeinket annyira, hogy magasabb egyesületi tagdíjjal kellene kalkulálni.

 

Önök szerint az egyesületi tagdíj bevezetése a szerződés egyoldalú módosítását jelenti-e?

Az egyesületi tagdíj bevezetése nem a szerződés módosítása, az egyesületi tagsági léthez fűződő fizetési kötelezettség.

 

Egyesületi tagdíj bevezetésére  egyébként abban az esetben van lehetőség, ha arra a felet jogszabály vagy maga a szerződés feljogosítja. Ilyen tartalmú jogszabályról nincs tudomásom és a szerződés sem tartalmaz ilyen felhatalmazást. Ebből következően a szerződés módosítására csak közös megegyezéssel van lehetőség. Nekem nem áll módomban a jelenlegi szerződést módosítani, mivel hátrányosan érintene. Ennek tudatában az egyesületnek vagy felügyelő biztosnak szerintem semmilyen joga nincs  tagdíjat és arra késedelmi kamatot felszámolni.

A Ptk és a Bit szerint egy biztosító egyesület jogosult tagdíjat kérni az egyesületi tagoktól, azaz van (eddig is volt) joga egyesületi tagdíj bevezetésére A DIMENZIÓ eddig ezzel a lehetőséggel nem élt.

Az egyesületi tagdíj megállapításának feltételeit az Alapszabályban kell meghatározni, amit az egyesületi tagok által választott küldöttek fogadják el. Az Alapszabályt a módosítást követően minden esetben el kell küldenünk az MNB-nek és a Fővárosi Törvényszéknek. Amennyiben olyan rendelkezést találnak, amely nem felel meg a jogszabályoknak, azt írásban kifogásolják és ezt követően a biztosítónak korrigálnia kell a kifogásolt szabályozást. A tagdíj megállapítását nem kifogásolta senki.

 

Szeretnénk háttéranyagot látni a havi díj összegének kialakításáról. Illetve arról, részleteket (nem csak azt, hogy a belépés dátuma kapcsolódik ahhoz, hogy ki mennyit fizet, hanem arról is, hogy ki mit kap majd ezért (megtakarítás visszafizetett aránya, fizetett hozam).

A tagdíj nem része a biztosítási szerződésnek, így ez a befizetés (részben sem) gyarapítja az egyéni számlát. A tagdíj a működési költségek fedezetét szolgálja és ha marad, a saját (szavatoló) tőkét) gyarapítja.

 

Végeztünk néhány gyors számolást és hihetetlenül egyenlőtlen és igazságtalan ez a rendszer. Arra jutottunk, hogy mivel mind az 500.- mind az 1500.- Ft havi díjat fizető tagok azonos kifizetési opciókkal rendelkeznek (a megtakarítás hány százalékát kapják vissza, mekkora hozamot fizet arra a Dimenzió – illetve a hozamban most már nem vagyok biztos, mert a telefonos ügyfélszolgálat 4%-ot mondott mindkettőre, de van fent egy hirdetmény a Dimenzió oldalán, ahol az 500 Forintos tagdíjhoz egy százalék hozamot írnak), azt próbálták figyelembe venni, hogy ki és meddig fizeti azt a tagdíjat. De nagyon rossz megoldás született….Nálam például az van, hogy 96. óta fizetem a halasztott kezdetű nyugdíj kiegészítést, így kb. másfél hónap múlva le fog járni a 20 évem. Vagyis bármikor dönthetek a kivétel mellett és onnantól nem kell a havidíjat fizetnem. Illetve ez nem teljesen igaz, mert a jelenlegi jogszabály szerint a befizetéstől kell számolni a 20 évet, így mivel havi befizetés van, minden hónapban a 20 éve befizette azonos havi összege igényelhető vissza….De az igaz, hogy nekem legalább van választási lehetőségem december 1 után. Ezzel szemben, aki nem ilyen öreg mint én (végre látom valami előnyét is J), még 10-15 évig fizetheti a tagdíjat. De ami a legaránytalanabb (ha igaz az azonos visszafizetési arány és az azonos hozam), akkor az mondjuk két olyan tag közötti különbség, ahol az egyik mondjuk 2002 decemberében lépett be, a másik pedig 2003 márciusában. Az egyik 1500 Forintot fizet, a másik ötszázat és majdnem azonos ideig fizetik…Persze, ha jól értelmeztem – csak akkor jó lenne, ha ezt megerősítenék – hogy az 1500.- Forintos tagdíjhoz 4%, az 500.- Forinthoz 1% hozam társul, akkor mindez nem igaz. https://dimenziobiztosito.hu/biztosito/sites/default/files/hirdetmeny_tagdij.pdf 

A biztosítási feltételekben azon biztosításoknál, ahol a havi 1.500,- forint egyesületi tagdíj kötelezettség keletkezik valóban 4 %-os garantált hozam 100%-os többlethozam visszajuttatás kiigérvény van többek között rögzítve.

Ami viszont igaz, hogy például figyelembe vehették volna, hogy ki mennyit fizet be (és ebben a Telekom általi befizetést is), mert a Telekom által fizetett 3% nagyon nem ugyanannyi egy operátornál és egy vezetőnél. Persze az alapbérük sem. Illetve kérdés még, hogy mi történik akkor, ha nem fizet valaki? Ja és még valami. Ezzel a rendszerrel a Dimenzió eléggé maga alatt vágja a fát, mert az egyetlen, amiért megéri itt lenni, az a Telekom hozzájárulás. Ha az megszűnik valamiért, akkor én pl. azonnal ott fogom hagyni a dimenziót. Van máshol is nyugdíjbiztosításom és ott azt csinálják, hogy az elején beszedték a díjakat és nincs havi díj. Viszont bármennyit befizethetek pluszban, akkor sincs újabb költség. Egyértelmű, hogy azonnal átvinném a Dimenziót oda. Mivel a legutóbbi jogszabályváltozás ezt lehetővé teszi (amire az OTP is ráugrott).

A kérdés picit félrevezethető. Az Ön által említett nyugdíjbiztosítások tartamos biztosítások, azaz konkrét lejárata van. Ha a HNY termékkel szeretné ezeket összehasonlítani, akkor a TKM [teljes költség mutató] szolgáltathatna egyszer alapot, valamint az egyéb biztosítási feltételek (pl garantált hozam szint, visszavásárlási lehetőségek, annak mértéke stb.). A TKM mutató alapján, melyben egy adott termék feltételezett élettartama során elvett költségek mértékét mutatja be a HNY termék messze a legjobb a piacon jelenleg (~1 %), Ha nyugdíjpénztárba történne meg az átlépés, akkor ismételten közel azonos feltételekkel kerülne sor a befizetésekből a levonásokra, azzal a különbséggel, hogy a Biztosítókra vonatkozó szavatoló tőke megléte nem kell, viszont nincs tőke- és hozamvédelem.

 

Megerősítjük, hogy az 1500.- Forintos tagdíjhoz 4%, az 500.- Forinthoz 1% hozam társul.

igen

 

A szolgáltatás csökkentésnek a Pénzügyi Tervben részletezett formája mindkét hozam garanciát felülírja.

A pénzügyi tervben szereplő szolgáltatás csökkentés a szerződési feltételekben rögzített hozamgaranciát nem írja felül. Ezen összegek minden egyes évben az egyéni számlákra leosztásra kerülnek. Abban az esetben, ha a tárgyévi befektetések hozama, más forrásokból kiegészítve a törvényi előírást szem előtt tartva, nem nyújt fedezetet a garantált hozam kifizetésére, szükséghelyzet áll fenn, mely az egyéni számlát csökkenti olyan mértékben, még a tárgyévi hozam és figyelembe vehető más források fedezeti szintje elérésre nem kerül.

Ezen csökkentéssel akkor sem lehet az egyéni számla tárgyévi hozadékát 1 %-os szint alá vinni.

A fentiekből következik, ha a befektetések hozama fedezete nyújt, akkor a szerződési feltételeknek megfelelő garantált hozam, valamint többlethozam visszajuttatási mérték kerül jóváírásra a tag egyéni számláján.

 

A kérdező által igazságosabbnak tartott differenciáltságot a jogszabály nem teszi lehetővé.

A jogszabály nem teszi lehetővé a %-os megoldást, illetve az MNB ezen korábbi az egyesületi tagdíjaknak a megközelítést aggályosnak tartotta.

 

Mi lesz a sorsa a tagdíj befizetéseknek, ha megszűnik a biztosítási egyesület?

2016. október 1-től tagdíj van, ami az egyesület működésének finanszírozására, kötelezettségeinek teljesítésére fordítható, valamint a biztosító vagyonát gyarapítja. Addig van egyesületi tagdíj fizetési kötelezettsége, még van meghatározott biztosítási terméke a tagnak. 

 

Kapnak e vissza az egyesület vagyonából, ha megszűnik a kölcsönös biztosító egyesület Alapszabály 40.pontja alapján,

A jogszabály és az alapszabály szerint kerül felosztásra a megmaradt vagyon a biztosító egyesület megszűnését követően. Az állományátruházás nem jelenti az egyesület megszűnését, vagy felszámolását.

 

A biztosító engedélyének  visszavonását követően „ vissza lehet e” majd módosítani a szerződést, amelyet azért módosítottak,hogy elkerüljék a tagdíjat

nem

 

Miért kell egyesületi tagdíjat fizetni a működés hozzájárulásaként, amikor a befizetésekből levonásra kerül a 6 % működési költség? 

A Halaszott nyugdíjkiegészítő biztosítás értékesítésének kezdetén 1993-tól, az egyesület úgy gondolta,hogy a működéséhez szükséges forrásokat tudja biztosítani, azokat nem a tagoktól akarta beszedni,a jogszabály által biztosított lehetőséggel nem élt

A működési költséghez való hozzájárulást, szavatoló tőke fedezetének megteremtését nem tervezete be a biztosítási költségek közé. Szerződésről van szó, a szerződés tartalmát egyoldalúan nem lehet módosítani, a biztosító pedig ezidáig nem kezdeményezte ezeknek a szerződéseknek a módosítását. Most tagdíj formájában kéri a működési költségekhez való hozzájárulást. Ezt csak azoktól a tagoktól kérik,akiknek szerződése még abban az időszakban született,  amikor a működési költséget nem tervezete be a biztosító a termékek díjába.

 

Miért a honlapról, kollegáktól szerzett tudomást a tagdíj bevezetésről? (

A DIMENZIÓ Egyesületnek sok tagja van, ezért azt a megoldást választották évekkel ezelőtt, hogy a tagok küldöttek útján képviseltetik magukat, és fordítva a küldöttek útján tudnak tájékozódni. Az Alapszabály szerint a tagokat az általuk választott küldöttek képviselik. Kérdéseikkel a tagok így a küldötteket kereshetik meg. Az Alapszabály szerint  9.4.5. pont elektronikus csatornákon, a tagok által megadott email címen  kell biztosítani a tagok megfelelő tájékoztatását. Így, ha a tag email címet nem tudott megadni, az általa választott küldött útján tájékozódhat. A Biztosító honlapján megadott elérhetőségeken pedig közvetlenül elérheti a biztosító ügyfélszolgálatát. Az egyesületi tagdíj nem érinti a biztosítási szerződést, azt nem módosítja .

Az Alapszabály értelmében az egyesületi tagdíjról a honlapon kell a tagokat kiértesíteni.

 

Miért nem értesítjük a tagokat levélben? Akinek nincs e-mail címe, nem nézi a honlapot, hogy tud róla?

Mivel az Alapszabály szerint a tagokkal a küldöttek útján tartja a kapcsolatot a biztosító egyesület, így a tagokkal való levelezés költségét a biztosító nem tervezte be többek között a tagdíj mértékébe sem. 

 

Az e-mailben kapott értesítés nem minősül, hivatalos értesítésnek.

Az Egyesület az Alapszabálya szerint tartja a kapcsolatot tagjaival, ez pedig a honlapon történő tájékoztatást jelent

 

Miért nem konkrét információt kapott a saját módozatával kapcsolatban, miért ilyen személytelen, általános infókat?

Az Egyesület az Alapszabálya szerint tartja a kapcsolatot tagjaival, ez pedig a honlapon történő tájékoztatást jelent, általánosságban

 

Kapnak-e értesítést a díjhátralékról a számlaértesítőn kívül?

Jelen koncepciók szerint nem

 

Küldünk-e emlékeztetőt, hogy fizetnie kell a következő hónapban (előre rendezi az idei évet, de januárban megfeledkezik róla)?

Jelen koncepciók szerint nem

 

A tagdíj folyamatos emelésével számolhatok? Hogyan tudom eldönteni, hogy mivel jár az átszerződés a 2011.05.27-i utáni konstrukcióra, hogyan tudom kiszámolni mivel járok jobban? 

Az Alapszabály szerint a tagdíjat a küldöttgyűlés határozza meg, így a megszüntetést, és a tagdíj emelését/csökkentését is. Az átkötést a biztosítottnak egyedileg kell értékelnie, figyelemmel a rá vonatkozó feltételeket, élethelyzetet. 

 

Mit jelent az előre fizetés, pontosan milyen határidőre kell teljesíteni? Minden hónap 5-ig/10-ig elég, ha utalom? Ráérek az évvégén is befizetni?

Az alapszabályban rögzítettek szerint tárgyhónapot megelőzően kell a díjat megfizetni

 

Fizethetek több hónapot is egybe előre?

Igen

 

Miért kell többet fizetnem, mint a kollegámnak?

A díjfizetés mértékét az határozza meg, hogy mikor kötötte a biztosítást a „kolléga”, ha nem egy évben történt a szerződéskötés, akkor előfordulhat hogy a tagdíj mértéke is eltérő lesz, mint ahogy a biztosítási szerződésének feltételei is eltérőek lehetnek.

 

Mi történik, ha nem fizetek?

A biztosító tartozásként nyilvántartja, és amikor a szerződést megszünteti a biztosított, felveszi a pénzét illetve bárminemű kifizetésével szemben a tartozást a biztosító le fogja vonni.

 

Mikor kapok számlát a befizetésekről?

Számlát nem kap mivel a tagdíjról nem kell számlát kiállítania  biztosítónak

 

Az egyenleg lekérdezőben látom, mint a halasztottat? Legyen elérhető felület, ahol ellenőrizhetem, hogy teljesítettem-e a befizetést, mennyi a hátralékom?

Az informatikai fejlesztése folyamatban van 

 

Mikor kezdődött a tagságom, melyik csoportba tartozom?

A belépési nyilatkozaton szereplő dátumát összevetve a tájékozatón szereplő dátummal meg lehet állapítani melyik csoportba tartozik, Honlapon az ügyfélkapun l, még az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy telefonon keresztül kaphat tájékoztatást ez ügyben.

 

Mi a különbség a mostani és a hatályos feltételek között? 

Többek között a legfontosabb, a garantált hozam és a többlethozam 

 

A tagdíjjal mennyiben változik a szerződésem?

A biztosítási szerződés nem változik

 

Ezzel a befizetéssel garantálva van-e a 4 % hozam?

A tagdíj befizetés elsődlegesen nem a garantált hozam kipótlását szolgálja, hanem a működéshez szükséges fedezetet biztosítja.

 

Csekket kérek a befizetéshez, nincs munkám, az utalás plusz költség, miből fizessem?

A tagdíj mértékét úgy állapítottuk meg, hogy ebben csekk gyártás költsége nem került nevesítve.

 

Közleménybe kell írni valamit, mit írjak?

Tájékoztatóban szereplő szöveget: etagdíj_tagságazonosító kód

 

Bérből levonásra kerül?

A munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás függvénye, hogy a munkabéréből ennek levonása megtörténik-e.

 

Munkáltató átvállalja-e?

A munkáltató és a munkavállaló megegyezésének a függvénye

 

Sokan jelezték, hogy Hírlevélként megküldve elvész.  Már megint egy Hírlevél? – nem olvassák, vagy SPAM-ként jelenik meg. Szájról szájra terjedve jutnak az információhoz. Hírlevélként hosszú, nem olvassák végig, 

Igyekeztünk a hírlevélben minél tömörebben fogalmazni azon szempont mentén, hogy minden lényeges kérdést meg tudjunk világítani.

 

Nem értik mi a különbség a biztosítási díj és az egyesületi tagdíj között, miért nem jó ugyanarra számlaszámra befizetni, miért nem fogadható el, hogy az egyesületi tagdíj összegével megnöveli a biztosítási díj befizetést.

Más jogi kategória az alapja a biztosítási díjnak, illetve az egyesületi tagdíjnak. Csak akkor lehetne a biztosítási díjba beépíteni az egyesületi tagdíj összegét, ha a biztosítási feltételt módosítják a szerződő felek. Ezt egyoldalúan nem lehet megtenni.

 

Amikor még 90-es években beléptünk volt egy olyan ígéret is, hogy 20 év után már nem csak a hozam, hanem a tőke is felvehető adómentesen. Többeket kérdeztem erről, de  mindenki máshogy tudja. A kérdésem az lenne, hogy ezzel kapcsolatosan pontosan mi a szabály jelenleg?

Az adómentesen elvihető összeget nem a biztosító és a biztosítási feltételek kezelik, hanem az aktuális adótörvény. Ennek változására nincsen hatásunk. A 90-es években még az volt a szabály, hogy 10 év várakozási idő után az egyéni számlának az egyenlegét (legyen az hozam, befizetés stb) adó- és járulék mentesen el lehet vinni. Ez az évek során folyamatosan változott és a jelenleg hatályban lévő szabályok alapján a következő a helyzet:

1. 10 év után a hozam összege elvihető rendelkezéssel adó- és járulék mentesen.

2. A befizetéseknél a 2007.12.31-ig megtörtént befizetések esetében a szerződés kezdetétől számított 10 és 20 év közötti időszakban adó és járulék megfizetése mellett elvihető. Az adó és járulék mértéke az évek múlásával csökken. 20 évvel elteltével ezen befizetett összege már adó és járulék nélkül felvehetőek rendelkezés keretében.

2007.12.31. után érkezett befizetéseknél, a befizetést követő 10 év elteltével vihető el az összeg adó és járulék fizetése mellett rendelkezés esetén.

Rendelkezéssel a 10 év tagság után lehet élni, 3 évente egyszer. 

Ha nyugdíjszolgáltatásra jogosulttá vált valaki az egész egyenlegét adó és járulékfizetés nélkül elviheti bármikor.

 

Az a kérdésem, hogy én 2017. januárban rendelkezhetem a Dimenzióban lévő hozamomról. Ha nem fogadják el a pénzügyi tervet és felfüggesztik a pénztár működését, az mennyiben érinti ezt a jogomat?

Ha bekövetkezik a tevékenység felfüggesztése, az arról szóló határozatban foglaltak alapján lehet majd hozzájutni az egyenleg összegéhez. Ez azt jelenti, hogy még a Dimenzió biztosítóból kerül a kifizetés lebonyolításra, ha az állomány átruház nem történik meg addig, vagy abból a biztosítóból, és/vagy önkéntes pénztárból, ahova az állomány átadása megtörténik.

Fontos kiemelni, hogy az egyéni számlán lévő összegek fedezete rendelkezésre áll.

 

Tervez-e a Telekom (és az Dimenzió) valamilyen kollektív megoldás lehetőséget ajánlani az érintett dolgozók részére, vagy csupán az informálásban segít és mindenki intézi a továbbiakat egyénileg, ahogy tudja?

Erre a választ nem tudjuk megmondani, mivel a Telekom nevében nem tudunk nyilatkozni. A Dimenzió részéről, ahogy eddig is kiemelt fontosságú volt a tagok megfelelő tájékoztatása a rendelkezésre álló információk alapján, mint ahogy ez a Fórum is jelzi ezt a szándékot.

 

Úgy hallottam, hogy valamilyen törvénymódosítás által könnyített lehetőség van más nyugdíjpénztárhoz való átlépésre, de semmilyen biztos információt nem találtam erről, ezért ezzel kapcsolatban kérdezem:

Ez a lehetőség valóban lejár 2016. október 31-én, azaz a fórum után mindössze kettő nap van még rá?

Valóban, 2016. július 1-től a HNY biztosítással rendelkező tagoknak, önkéntesen lehetősége van az általa választott Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépésre, melyre eddig nem volt lehetősége. Az átlépés lebonyolítását az átvevő nyugdíjpénztáron keresztül kezdeményezheti. Az erről szóló tájékoztatás a Dimenzió Honlapjára felkerülésre került.

 

Átlépés esetén a tőke és a hozam egyaránt átkerül az új pénztárba?

Az átlépés során az egész egyenlege átadásra kerül és ezzel a HNY szerződése meg is szűnik. A tevékenységi engedély visszavonásakor új szerződést a biztosítónál nem köthet.

 

Ha átlépek, akkor mit (tőke/hozam) és hogyan vehetek fel az eredeti szerződésem jövő márciusban lejáró határidejével?

Az átlépés során az ÖPT törvénynek megfelelő a várakozási idő, valamint az utolsó rendelkezés ideje is átadásra került, így ezen joga nem sérül és az Önkéntes Nyugdíjpénztárból tudja felvenni az aktuális egyenlegén szereplő összeget.

 

Ha nem lépek át, hanem fizetem a rendszeres 500Ft tagdíjat, akkor mit (tőke/hozam) és hogyan vehetek fel az eredeti szerződésem jövő márciusban lejáró határidejével, illetve ha csak a hozamot, akkor a tőkét mikor/hogyan?

Ez az egyedi szerződésének függvénye így most pontos adattal nem szolgálhatunk. HA személyre szabott információt szeretne ügyfélszolgálatunkon keresztül ezt megteheti.

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a Biztosító működése folyamatos marad a szerződésében rögzítettek szerint juthat hozza az egyenlegéhez.

 

Többek között a tagság hiányos tájékoztatását is felvetette a PSZÁF. A mai napig nem kaptam éves elszámolást a Dimenziótól, máskor az éves közgyűlés után szokott jönni. Várható-e valamikor?

Nem tudom pontosan milyen tájékoztatási hiány felvetésére gondolt pontosan a kérdést feltevő, így pontosan erre nem tudok válaszolni. Ha az egyéni számla értesítőjét nem kapta meg valamilyen oknál fogva, kérjük, hogy a Dimenzió ügyfélszolgálatán  keresztül ezt a bejelentését tegye meg személy szerint, mivel a törvényi határidőkre minden értesítőt postázásra adtunk. Természetesen vannak olyanok, melyek a postától visszajönnek, hogy a címezett ismeretlen, de ennek tisztázását csak személyesen tudjuk megtenni.

 

A Dimenzió csődje esetén mi lesz az egyéni számlámon nyilvántartott összeggel?

A Dimenzió jelenlegi ismeretek szerint nincsen most csőd közeli állapotban a biztosító, hiszen minden jogos kifizetését teljesíteni tudja, nincs likviditási probléma. A jelenlegi vizsgálat a hosszú távú működésre vonatkozóan vetett fel kételyeket, a működés feltételeinek biztonsága érdekében.

Fontos kijelenteni azt, hogy a biztosító működési engedélyének esetleges visszavonása sem érinti az egyéni számlák összegét, mivel ezek fedezete rendelkezésre áll.

 

Ha átlépek egy másik pénztárba, hogyan kapom meg a továbbiakban a munkáltatói hozzájárulást?

Ha egy másik pénztárba vagy biztosítóba kerül át az állomány, akkor a korábbi munkáltatói hozzájárulásokról a munkáltatónak kell dönteni, mivel a most érvényben lévő díjfizetői szerződések (ebbe tartozik a munkáltatói hozzájárulás is) csak a Dimenzió Biztosítóval kapcsolatosan vannak érvényben.

 

Ha tegyük fel, hogy én átviszem egy önkéntes nyugdíjbiztosítóba a teljes megtakarításomat, akkor utána nyithatok új számlát az új feltételekkel?  Mindezt azért, hogy a munkáltatói hozzájárulást továbbra is megkaphassam.

A tevékenységi engedély visszavonását követően nincs mód új szerződés megkötésére.

 

Többek között az zavar, hogy a Dimenzió nem tesz közzé olyan szerkezetű összehasonlítható adatokat, mint az önkéntes nyugdíjpénztárak. A felügyelet miért nem kötelezi erre a pénztárat? Még ha más is valamelyest a konstrukció, azt a lábjegyzetben röviden lehetne jelezni.

Fontos kiemelni, hogy a HNY termék egy Biztosítóban van és nem önkéntes nyugdíjpénztárban. Csak az adójogi megítélésük esik egy kalap alá. De még egy biztosítónak tőkegaranciát és valamilyen mértékű garantált hozamot kell vállalnia a feltételekben és emiatt egyéb törtvényi kritériumoknak is meg kell felelnie (pl. szavatoló tőkével kell rendelkeznie), addig egy pénztárnál ilyen előírás nincs, minden kockázatot a tag visel. A fentiek miatt összehasonlíthatóságra nincs lehetőség.

 

Meglepődve tapasztaltam, hogy október 1-től tagdíjat kell fizetni. Eddig a Dimenzió Biztosító stabil intézménynek bizonyult, de lassan meginog benne a hitem. Idestova 20 éve fizetem a halasztott kezdetű nyugdíjat, emeltem a fizetendő százalékot is, de amit az utóbbi időben hallunk a Dimenzióval kapcsolatban nem igazán biztató jelek. A magánnyugdíjat elvette az állam, most mi következik? Mi a biztosíték arra, hogy a pénzemet, amit nyugdíj-kiegészítésként gyűjtöttem, meg amit a Telekom fizetett még hozzá meg fogom kapni? Ezen bizonytalanság miatt egyre több emberben többek között bennem is felmerül,, hogy a 20 év lejártával kiveszi a pénzét és befekteti máshova. A tisztánlátás érdekében kérjük a Dimenzió Egyesület pénzügyi helyzetét bemutatni.

Az MNB vizsgálatok és eddigi megállapítások is kimondták, hogy a tagok pénze megvan, az egyenlegek kifizetésének nincsen likviditási akadálya. 

A biztosító működésében sincsen jelenleg likviditási zavar. A vizsgálatok arra irányultak, hogy egyéb törvényi előírásoknak (megfelelő szavatoló tőke fedezettel), a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület megfelel-e a törvényi kereteken belül.